Odstoupení od smlouvy a reklamace

Odstoupení od smlouvy a reklamace

Odstoupení od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má kupující, pokud je spotřebitelem, právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy však spotřebitel nemá:

  • je-li dodávané zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu  (zakázková výroba) ,
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Bližší informace najdete v obchodních podmínkách.

Reklamace

Formulář stáhnete zde: 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu. )

adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.dompos.cz

Společnost: Filip Eliáš

Se sídlem: Vranovice 85, 798 08 Kelčice

IČ: 07188625

Neplátce Dph 

E-mailová adresa: info@dompos.cz

Telefonní číslo: +420 730 670 967

 

Záruka

Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží stejně jako v kamenném obchodě. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi.

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

Dominik Eliáš, IČ: 01898680 nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Reklamace a její průběh

Vzhledem k nutnosti odborné montáže je třeba, aby pro reklamované zboží přijeli naši kvalifikovaní pracovníci, kteří od Vás vadné zboží převezmou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil u dompos.cz (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení).

Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nepřevzato.

Před příjezdem našich kvalifikovaných pracovníků je třeba poslat nám na email info@dompos.cz reklamační formulář, který je volně ke stáhnutí zde.

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které vás upozorní na to, že vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta, či že vám byla odeslána
Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že Filip Eliáš porušil podstatným způsobem smlouvu. To vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro vás z vaší nečinnosti v tomto směru plynou.